نابغه پروران آینده http://nabegheparvaran.domainuser.ir fa افتتاح کلینیک استعدادیابی کودکان نابغه پروران آینده http://nabegheparvaran.domainuser.ir/shown.php?id=29" > اولین کلینیک تخصصی استعدادیابی کودکان استان خوزستان با حضور جناب آقای عبدالحسین شمعون زاده رئیس سازمان اشتغال و نظارت بر کاریابی های استان خوزستان و سرکار خانم قدیم نژاد مسئول اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در تاریخ 97/09/05 افتتاح گردید. وبسایت رسمی آکادمی نابغه پروران آینده http://nabegheparvaran.domainuser.ir/shown.php?id=27" > بازدید کنندگان گرامی جهت مشاهده وبسایت رسمی آکادمی نابغه پروران آینده به آدرس WWW.NAPACO.IR مراجعه فرمایید.